Privātuma politika

SIA “Džeardi “ privātuma politika

SIA “Džeardi” (reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, reģ.nr.40203230548, juridiskā adrese: Sērenes iela 4 – 67, Rīga, LV-1058, faktiskā adrese: Sērenes iela 4 – 67, Rīga, LV-1058 ), ir Pārzinis, kas izpilda Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 prasības Latvijā.

Šajā privātuma politikā aprakstīts, kā SIA “Džeardi” pārvalda, apstrādā un glabā personas datus, kas iesniegti mūsu pakalpojumu sniegšanas kontekstā. “Personas dati” attiecas uz jebkuru informāciju, kas attiecas uz identificējamu personu vai personas identitāti.

Piekrišana

Parakstoties uz mūsu pakalpojumiem vai aizpildot kontaktinformācijas veidlapu mūsu tīmekļa vietnē – www.petservice.lv vai citās SIA “Džeardi” piederošajās vietnēs, jūs piekrītat un pieņemat to, ka mēs varam apkopot, apstrādāt, uzglabāt un/vai izmantot personas datus, kas iesniegti saskaņā ar tālāk tekstā izklāstītajiem noteikumiem.
Sniedzot savu piekrišanu mums, jums tiek saglabātas tiesības uz jūsu personas datu labošanu, aizmiršanu un/vai dzēšanu.

 

Personas datu ievākšana un izmantošana

1.Neatkarīgi no kuras valsts jūs piekļūstat SIA “Džeardi” pakalpojumiem, personas datu apstrādē tiek ievēroti Regulas noteikumi. Jūs esat informēti, ka Jūsu personas dati Latvijā var tikt apstrādāti arī uz šīs valsts likuma pamata.

2.SIA ” Džeardi ” informē, ka norādot savu e-pasta adresi, piekrītat, ka tā tiek iekļauta datu bāzē un uz to var tikt nosūtīta no tīmekļa vietnes www.petservice.lv paziņojums/atgādinājums par uzsāktajiem, bet nepabeigtajiem pakalpojumiem.

3.Jūs esat informēts, ka lietojot tīmekļa vietni www.petservice.lv, SIA “Džeardi” vai jebkura trešā persona, kas darbojas www.petservice.lv vārdā, var apkopot un uzglabāt datus, kas ļauj izsekot un uzskaitīt:

3.1. tīmekļa vietņu kopējo apmeklējumu skaitu;

3.2. katras konkrētās tīmekļa vietnes apmeklētāju skaitu;

3.3. www.petservice.lv apmeklētāju interneta pakalpojumu sniedzēju domēna vārdus;

3.4. IP adreses;

3.5. citus datus, kuru izmantošanas mērķis ir sistēmu administrēšanas nolūkos, kā arī lai kontrolētu www.petservice.lv tīmekļa vietnes izmantošanu un organizētu tās uzlabošanu.

Personas datu apstrādes mērķi un tiesiskie pamati

1.SIA “Džeardi” apstrādā personas datus galvenokārt šādiem mērķiem:

 • Pakalpojumu un distances līguma, rēķinu sagatavošana, noslēgšana un izsūtīšana
 • Efektīvu uzņēmuma pārvaldības procesu nodrošināšana
 • Biznesa plānošanai un analītikai
 • Personāla atlase un vadība
 • Pieteikumu izskatīšanai un apstrādei
 • Jaunumu izsūtīšana
 1. SIA “Džeardi” apstrādā personas datus uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
 • Ar normatīvo aktu noteikta juridiskā pienākuma izpilde
 • Leģitīmās intereses nodrošināšanai
 • Līguma noslēgšanai vai izpildei
 • Datu subjekta piekrišana

Personas datu glabāšanas ilgums

SIA “Džeardi” glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un normatīvo aktu prasībām, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA “Džeardi” var realizēt savas leģitīmās intereses;
 • kamēr SIA “Džeardi” pastāv juridisks pienākums datus glabāt saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
 • kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.


Sīkdatnes

Sīkdatnes ir teksta datne, kas tiek ievietota mājas lapas lietotāja datora pārlūkprogrammā, lai uzlabotu mājas lapas darbību. Saglabātas sīkdatnes ļauj mums atpazīt jūsu datoru. Atkārtoti apmeklējot SIA “Džeardi” mājas lapu un, izmantojot tikai ar paroli pieejamas mājas lapas sadaļas, sīkdatnes ļauj izvairīties no atkārtotas datu ievades.


Kāpēc SIA “Džeardi” izmanto sīkdatnes?

 1. SIA “Džeardi” izmanto sīkdatnes šādiem mērķiem:
 • sesiju pārvaldībai un lietotāju autentifikācijai;
 • mājaslapas funkcionalitātes nodrošināšanai;
 • iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku;
 • uzlabotu vietnes darbības efektivitāti.
 1. Sīkdatņu ietvaros veiktās personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir SIA “Džeardi” leģitīmā interese.
 2. SIA “Džeardi” neizmanto sīkdatnes, lai veiktu lietotāju paradumu izsekošanu, tāpēc SIA “Džeardi” informē par sīkdatņu izmantošanu, bet neprasa Jūsu piekrišanu sīkdatņu ievietošanai atbilstoši likuma prasībām.

4.SIA “Džeardi” nesaista lietotāja IP adresi un e-pasta adresi ar datiem, kas ļauj identificēt šo lietotāju. Tas nozīmē, ka katra lietotāja sesija tiks reģistrēta, taču tīmekļa vietnes www.petservice.lv lietotājs paliks anonīms.

Trešo personu sīkdatnes

SIA “Džeardi” mājas lapā var būt trešo personu sīkdatnes, it īpaši, Google Analytics. Google Analytics rīku nodrošina Google Inc. (ASV uzņēmums), kuram ir piekļuve šī rīka vāktajiem statistikas datiem.


Sīkdatņu kontrole

 1. Datu subjekts var dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles (sīkāka informācija –www.youronlinechoices.com/lv).
 2. Jūs varat dzēst visas sīkdatnes, kas jau ir saglabātas Jūsu datorā, un var noteikt, lai pārlūkprogramma neļauj tās saglabāt. Bet tādā gadījumā ir manuāli jānorāda izvēle katru reizi, kad apmeklējat vietni, un daži pakalpojumi un mājas lapas funkcijas var nedarboties.


Personas datu saņēmēji

 1. Likumā noteiktos gadījumos SIA “Džeardi” var nodot informāciju trešajām personām. Tāpat SIA “Džeardi” var izmantot ārpakalpojumus, lai nodrošinātu efektīvāku savu funkciju veikšanu.
 2. SIA “Džeardi” tīmekļa vietnē www.petservice.lv apkopotos un uzkrātos datus informatīvos nolūkos un statistikas veikšanas nolūkos ir tiesīga nodot arī citiem uzņēmumiem. DATI, KAS ĻAUTU IDENTIFICĒT PERSONU, ŠAJĀ PROCESĀ NETIEK ATKLĀTI UN NETIEK NODOTI TREŠAJĀM PERSONĀM

3.Personas dati netiek nodoti uz trešajām valstīm.


Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības

 1. Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus SIA “DOMI” par Jums apstrādā, Jums ir jāiesniedz iesniegums:
 • rakstveidā, iesniedzot SIA “Džeardi” birojā (adrese – Sērenes iela 4 – 67, Rīga, LV-1058) uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
 1. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu, personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu atbilstoši Regulas noteikumiem.
 2. SIA “Džeardi” veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, adresi).
 3. Ja Jums šķiet, ka Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas, Jūs varat iesniegt sūdzību personas datu uzraudzības iestādei.


Tiesības atsaukt piekrišanu

 1. Ja personas datu apstrāde ir uzsākta un notiek saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības to atsaukt, sūtot atsaukumu uz e-pastu: info@petservice.lv
 2. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.
 3. 3. Lietotājam ir tiesības dzēst savu profilu, par to atsūtot pieprasījumu uz e-pastu: info@petservice.lv. Šādā gadījumā pieprasījums tiek pieņemts tikai, ja tas nosūtīts no tā paša e-pasta, uz kuru reģistrēts lietotāja profils


Izmaiņas Privātuma politikā

SIA “Džeardi” ir tiesības jebkurā brīdī izdarīt izmaiņas, kuras tiek publicētas tīmekļa vietnē www.petservice.lv.